A képzésre az vehető fel, aki:

 • betöltötte a 16 év és 6 hónap életkort
 • a vizsgára bocsátás feltételeiről –így különösen az orvosi, pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételekről –szóló tájékoztatást meghallgatta és azt tudomásul vette
 • a képzés megkezdésekor nyilatkozik, hogy alapfokú iskolai végzettséggel (8 ált. isk.) rendelkezik

A tanfolyamra való felvétel módja:

 • a tanuló személyesen jelentkezik, a tájékoztató meghallgatása, az írásbeli szerződés átolvasása és elfogadása után, a szerződés aláírása, első részlet befizetése

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

 • az elméleti tanfolyamot elvégezte és azt a képző szerv a Jelentkezési lapon igazolta
 • az első vizsgajelentésig, a tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,
 • betöltötte a 16 év és 9 hónap életkort;
 • rendelkezik I. fokú orvosi alkalmassággal (háziorvos adja);
 • az alapfokú iskolai végzettség (8 ált. isk.) meglétéről és a közlekedésbiztonsági feltételeknek való megfeleléséről jelentkezési lapon nyilatkozik.
 • a vizsgadíjat befizette.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

 • betöltötte a 17 éves életkort;
 • sikeres elméleti vizsgát tett;
 • a kötelezően előírt vezetési óraszámokat és menettávolságot igazoltan teljesíttette.
 • a vizsgadíjat befizette.

A tanfolyam tantárgyai, óraszámok, a hiányzás pótlása:

 • Távoktatás
 • Tantermi oktatás:
  A tanórák időtartama: Elmélet: 45 perc/óra, gyakorlat: 50 perc/óra.
  A tanfolyam a tanrend szerint, a fenti óraszámokat tartalmazza. Ezek egyben az előírt minimum óraszámok is, melyet a jelöltnek teljesítenie kell a vizsgákig. (Az elméleti óráknál 10% hiányzás megengedett.) Hiányzás esetén a mulasztott órákat pótolni kell, melyre egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk. A gyakorlati oktatás során a vizsgáig teljesíteni kell az előírt 580 km menettávolságot is.
 • Elméleti tantárgyak:
  Kresz: 18 óra
  Szerkeze és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
  Vezetés elmélet: 6 óra
 • Gyakorlati órák:
  Alapoktatás: 9 óra
  Országúti vezetés: 4 óra
  Éjszakai vezetés: 2 óra
  Városi forgalom: 14 óra
  Forgalmi vizsga: 1 óra
  A gyakorlati órák időtartama: 50 perc

Tandíjak:

 • Elmélet: 30.000,-Ft
 • Gyakorlat: 30 x 6.000,- Ft/óra Összesen: 180.000,-Ft.
  Pótóradíj: 6.000,- Ft
 • Elsősegélynyújtás: 10.000,- Ft /tanfolyam
 • Áthelyezett Tanuló esetén a gyakorlati órák díja: 7.000,- Ft!

Vizsgadíjak:

 • Kresz: 4.600,- Ft
 • Forgalom: 11.000,- Ft
 • Elsősegély: 8.200,- Ft
 • A tanfolyam és vizsgadíjat az Autósiskola számlájára csekken vagy készpénzben az autósiskola pénztárába kell befizetni.
 • A pótvizsgadíjat a Közlekedési Hatóság pénztárába (7630 Pécs,Hengermalom u. 2.) lehet befizetni.
 • Az Elsősegélynyújtás tanfolyam alól felmentést kapnak a 24./2005 (IV.219 számú GKM Rendelet Mentesítések bekezdés 4.1.4.2-es pontjában felsorolt oklevéllel, vagy diplomával rendelkezők.