„C” Szakmai ALAPKÉPESÍTÉS -re kötelezett, aki:

  • C1; C1+E; C; C+E; kategóriájú vezetői engedélyét 2009.09.09 -e után szerezte meg.

„C” Szakmai TOVÁBBKÉPZÉS -re kötelezett: 

  • C1; C1+E; C; C+E kategória esetén a „régi” igazolvány érvényességi ideje lejártáig, de legfeljebb 2014.09.10-ig.
  • Különbözeti tanfolyam elegendő azoknak, akik már rendelkeznek 1 évnél nem régebben szerzett Autóbuszos GKI képesítéssel.
  • Összevont képzés során megszerezhető a tehergépkocsi-vezetői és az autóbuszos képesítés együttesen.

„D” Szakmai ALAPKÉPESÍTÉSre kötelezett, aki:

  • D1; D1+E; D; D+E; kategóriájú vezetői engedélyét 2008. 09.09-e után szerezte meg.

„D” Szakmai TOVÁBBKÉPZÉSre kötelezettek, aki: 

  • a D1; D1+E; D; D+E kategória esetén a „régi” igazolvány érvényességéig, de legfeljebb 2013.09.10-ig.
  • Különbözeti tanfolyam elegendő azoknak, akik már rendelkeznek, legfeljebb 1 éven belül szerzett Tehergépkocsi-vezetői GKI képesítéssel.
  • Összevont képzés során megszerezhető a tehergépkocsi-vezetői és az autóbuszos képesítés együttesen.
  • Tanfolyamra az vehető fel, aki a „C”, „C+E”, „D”, „D+E”, „C1”, „C1+E”, „D1” vagy „D1+E” kategóriák valamelyikéből érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik;  
  • Vizsgára az a jelentkező bocsátható, aki teljesítette tanfolyami kötelezettségét.

A tanfolyam tantárgyai, tanórák száma, időtartama:

GKI alapképzés:

Elmélet összesen: 30 óra
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 10 óra
Előírások alkalmazása: 10 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság,szerviz,logisztika: 10 óra
Gyakorlat összesen:  
Járművezetés speciális kialakítású tanpályán, vagy korszerű szimulátor berendezésen: 2 óra  
Járművezetés a közúti forgalomban: 10 óra
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2 óra

GKI továbbképzés:

Elmélet összesen: 30 óra  
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 10 óra
Előírások alkalmazása: 10 óra  
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 10 óra

Gyakorlat összesen:
Járművezetés speciális kialakítású tanpályán, vagy korszerű szimulátor berendezésen: 5 óra

Összevont GKI alapképzés:

Elmélet összesen: 40 óra
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 15 óra  
Előírások alkalmazása: 10 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 15 óra
Gyakorlat összesen:  
Járművezetés speciális kialakítású tanpályán, vagy korszerű szimulátor berendezésen: 2 óra
Járművezetés a közúti forgalomban: 10+10 óra
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2+2 óra

Összevont GKI továbbképzés:

Elmélet összesen: 42 óra  
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 15 óra  
Előírások alkalmazása: 12 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 15 óra
Gyakorlat összesen:
Járművezetés speciális kialakítású tanpályán, vagy korszerű szimulátor berendezésen: 5 óra

Kiegészítő GKI alapképzés:

Elmélet összesen: 12 óra  
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 5 óra  
Előírások alkalmazása: 2 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 5 óra
Gyakorlat összesen:  
Járművezetés speciális kialakítású tanpályán, vagy korszerű szimulátor berendezésen: 2 óra  Járművezetés a közúti forgalomban: 10 óra  
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2 óra

Kiegészítő GKI továbbképzés:

Elmélet összesen: 12 óra
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 5 óra
Előírások alkalmazása: 2 óra  
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 5 óra
Gyakorlat összesen:  
Járművezetés speciális kialakítású tanpályán, vagy korszerű szimulátor berendezésen: 5 óra

A képzések tandíjai:

Tehergépkocsi-vezetői alapképesítés+vizsgadíj: 135.000,- Ft  
Tehergépkocsi-vezetői továbbképesítés+vizsgadíj: 60.000,- Ft
Autóbusz-vezetői alapképesítés+vizsgadíj: 135.000,- Ft
Autóbusz-vezetői továbbképesítés+vizsgadíj: 60.000,- Ft  
Összevont alapképesítés+vizsgadíj: 200.000,- Ft
Összevont továbbképesítés+vizsgadíj: 90.000,- Ft  
Összevont alap- és továbbképzés+vizsgadíj: 130.000,- Ft  
Alapképesítés különbözeti vizsga+vizsgadíj: 90.000,- Ft  
Továbbképzési különbözeti vizsga+vizsgadíj: 30.000,- Ft
Egyéb költség: 9.900,- Ft GKI kártya kiállításának díja (beiratkozáskor fizetendő)