Tanuló/Vizsgázó jogai és kötelezettségei:

Jogai:

 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit;
 • a vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni;
 • a képzést megszakítani, a tandíj egy részét visszakérni, és az elvégzettekről igazolást kérni;
 • egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét oktatójával;
 • legalább 24 órával előtte lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést;
 • kéréseit, problémáit az oktatónak illetve az iskolavezetőnek jelezni, panaszt tenni, nem kielégítő intézkedés esetén a szakfelügyeleti szervhez fordulni;
 • titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben.

Kötelességei:

 • a foglalkozásokon józan, kipihent állapotban megjelenni;
 • az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni;
 • a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani, a tandíjat minden esetben előre befizetni;
 • a tanfolyami órákra készülni, az oktatói utasításokat követni és a munkavédelmi előírásokat betartani;- a megbeszélt gyakorlati órákon pontosan megjelenni. (10 percet lehet késni, ennyit várni kell tanulóra, oktatóra egyaránt);
 • a gyakorlati óráról (vizsgáról) való hiányzás esetén, az elmaradt óra (vizsga) díját befizetni.

Az elméleti órákon való részvételt és a gyakorlati órák teljesítését az oktató és a tanuló a jelenléti íven, ill. a vezetési kartonon aláírásukkal kell, hogy igazolják. Vizsgára csak az a tanuló jelenthető, aki az aktuális vizsgához előírt tandíjat, óradíjat befizette.

Elsősegély-nyújtó felkészítő tanfolyamokat iskolánk is szervez. A tanfolyam díja 10.000.-Ft. A vizsga díja 6.500.-Ft, amit a Vöröskereszt által kiadott csekken kell befizetni. A vezetői engedély kiadása az Okmányirodában történik. Nem magyar állampolgárnak igazolnia kell (Tartózkodási engedéllyel), hogy az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.